29.9.2017

Z príliš vlhkého dreva sa veľmi zle stavia, to vedeli už naši predkovia. Preto než začnete budovať akúkoľvek drevenú stavbu, musíte zaistiť, aby vaše vstupné suroviny, teda drevo, dobre preschli. Ak budete pracovať s mokrým drevom, môže vás čakať nepríjemné prekvapenie, a to platí aj pre prípad prístrešku.

Využíva sa mäkké smrekové drevodreveny pristresek ostatani 3

Raz ste sa rozhodli zaobstarať si drevený prístrešok. Pod ním má nájsť úkryt váš automobil. Aké drevo sa na zhotovenie drevených prístreškov najčastejšie používa? Zvyčajne je to smrek. Vyskytuje sa u nás v pomerne hojnom množstve, teda sa nemusia odnikiaľ dovážať a jeho cena je primeraná. To je jednoznačné pozitívum. Hoci sa jedná o drevo pomerne mäkké, svojimi vlastnosťami úplne vyhovuje. Jeho mäkkosť je aj výhodou, pretože sa veľmi dobre spracováva.

Dodávateľ nesie zodpovednosť

Podstatné ale je, aby nebolo príliš mäkké, potom by sa mohlo ľahko deformovať, čo je naopak zlý jav. Na mäkkosť má vplyv aj vlhkosť dreva, ktorá sa nesmie príliš líšiť od 15%. Norma v tomto prípade povoľuje iba tri percentá odchýlky. Ako zistíte, či váš prístrešok na auto drevený skutočne zodpovedá norme tejto vlastnosti? Nebojte sa, toto garantuje dodávateľ prístrešku. Ten si je samozrejme plne vedomý nutnosti pracovať s štandardizovaným materiálom a preberá za to tiež všetku zodpovednosť.

Problémy choďte reklamovať

Preto by drevené prístrešky na autá parkovacie státie nemali nijako výrazne pracovať. Myslené je tým zosychanie alebo naopak napúčanie. Výrobca a dodávateľ ručí za normovanú vlhkosť. Ak tá nie je dodržaná prístrešok zosychá, alebo naopak napučiava, je to záležitosť na reklamáciu, ktorá by sa mala vyriešiť k vašej plnej spokojnosti. V zásade ale takéto situácie nastávajú výnimočne, pretože drevo a jeho kvalita je sledovaná po celú dobu výroby prístrešku, takže by malo spĺňať nastavené parametre.