9.5.2017
 
Na svete neexistuje obec, ktorá by nemala svoj mobiliár. A to nielen mestá, ale aj malé dedinky. Ich mobiliár je ale z pochopiteľných dôvodov chudší.
 
 
 

Kvalitné sedenie

Mestský mobiliár raz za čas užíva každý z nás, hoci mnohí si toho možno nie sú vedomí. Zahŕňajú sa do neho lavičky, odpadkové koše alebo napríklad autobusovej zastávky. Keďže ide všetko o vonkajšie zariadenia, malo by sa jednať o kvalitný tovar, ktoré dlho vydrží. Preto dnes už málokde narazíte na čisto drevené lavičky, vždy je o kombináciu dreva a kovu či dreva a betónu. Posedenie je k dispozícii hlavne na veľa frekventovaných trasách, napríklad okolo riek či na námestiach.
 
 

Pre lepšiu orientáciu

Mobiliár v mestách samozrejme neslúžia iba na sedenie či odhadzovanie odpadkov, ale má pomáhať aj k zlepšeniu orientácie. To zahŕňa nielen všetky značky, ale rôzne druhy orientačných ceduľ. Mnohé z nich sú dokonca interaktívne. Táto pomôcka uľahčuje pohyb po meste. Vďaka nej môžete oveľa ľahšie nájsť rôzne pamätihodnosti alebo úrady.
 
Samozrejme sa jedná o prvok, ktorý pomáha hlavne cezpoľnom návštevníkom, ale občas môže byť prospešný aj miestnym obyvateľom.
 
 

Nielen pre cyklistov

Hlavne vo väčších mestách sa v súčasnosti rozmáhajú cyklistické chodníky a s nimi ruka v ruke pribúdajú aj stojany pre bicykle. Niektoré fungujú iba ako ochrana pred zlodejmi, iné majú aj strechu, ktorá kolesá udržujú v suchu. Existujú aj multifunkčné stojany, ktoré môžu využívať nielen cyklisti, ale aj motorkári. Tie zvyčajne bývajú veľkokapacitné a sú navyše vybavené i osvetlením.
 
 

Fajčiarne

Nie celkom typickým predstaviteľom mestského mobiliáru sú fajčiarne. Nie sú k videniu príliš často, naraziť na ne môžete hlavne vo väčších aglomeráciách. Od bežných zastávok je možné ich rozoznať hlavne podľa popolníkov, okolo ktorého stojí krúžok ľudí s horiacimi cigaretami.